Home » photogallery » nation »ডাঙৰ ঘোষণা : ৭৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ আহিব কোৰোণাৰ ভেকচিন! সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ’ব টিকাকৰণ

ডাঙৰ ঘোষণা : ৭৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰতলৈ আহিব কোৰোণাৰ ভেকচিন! সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ’ব টিকাকৰণ

আশা কৰা হৈছে যে ৫৮ দিনৰ ভিতৰত এই ভেকচিনৰ পৰীক্ষা শেষ হ’ব।

শেহতীয়া বাতৰি