உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »বিশ্বৰ নতুন ‘ভেকচিন হাব’ ভাৰত! ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ ভেকচিন কিনিব বিচাৰিছে ৯২খন দেশে

    বিশ্বৰ নতুন ‘ভেকচিন হাব’ ভাৰত! ‘মেড ইন ইণ্ডিয়া’ ভেকচিন কিনিব বিচাৰিছে ৯২খন দেশে

    ইতিমধ্যে ১২ মিলিয়ন ডোজ বিচাৰিছে নেপালে, ভূটানক প্ৰয়োজন ১ মিলিয়ন ভেকচিন, বাংলাদেশে বিচাৰিছে ৩০ মিলিয়ন কোৰোণাৰ ভেকচিন।