Home » photogallery » nation »২০২১ৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা, আশা চেৰামৰ CEOৰ

২০২১ৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ঘূৰি আহিব স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা, আশা চেৰামৰ CEOৰ

ভাৰতত এই টিকা দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা চৰকাৰী তথ্যত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, প্ৰতিদিনে বিভিন্ন স্থানত মুঠ ১০০ জনক কোৰোণাৰ ভেকচিনৰ ডোজ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। 

  • |

শেহতীয়া বাতৰি