Home » photogallery » nation »India Covid-19 Updates|| ২১১ দিনৰ ৰেকৰ্ড ভংগ! ২৪ ঘণ্টাত কোৰোণাত আক্ৰান্ত ১,৯৪,৭২০, চলিত মাহৰ মাজভাগৰ পৰা ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা!

India Covid-19 Updates|| ২১১ দিনৰ ৰেকৰ্ড ভংগ! ২৪ ঘণ্টাত কোৰোণাত আক্ৰান্ত ১,৯৪,৭২০, চলিত মাহৰ মাজভাগৰ পৰা ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱাৰ সম্ভাৱনা!

কেৱল অধ্যাপক আগৰৱালেই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে Institute for Health Metrics and Evaluation-ৰ ফালৰ পৰাও একে কথাই কোৱা হৈছিল।

শেহতীয়া বাতৰি