உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »India Coronavirus Update: আকৌ সমগ্ৰ দেশত বাঢ়িছে কোৰোণাৰ সংক্ৰমণ, বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৪৫ হাজাৰৰো অধিক আক্ৰান্ত!

    India Coronavirus Update: আকৌ সমগ্ৰ দেশত বাঢ়িছে কোৰোণাৰ সংক্ৰমণ, বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৪৫ হাজাৰৰো অধিক আক্ৰান্ত!

    একেৰাহে চাৰিদিন ধৰি ৪০ হাজাৰতকৈ অধিক লোক দেশজুৰি আক্ৰান্ত হৈছে কোৰোণা ভাইৰাছত।