உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »India Celebrates Independence Day 2021: স্বাধীনতা দিৱসত ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উৰিল ১৮,৩০০ ফুট উচ্চতাত

    India Celebrates Independence Day 2021: স্বাধীনতা দিৱসত ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উৰিল ১৮,৩০০ ফুট উচ্চতাত

    লালকিল্লাত দেশবাসীক ৭৫সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে।