Home » photogallery » nation »৪২ মাহৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ’ব ৰাম মন্দিৰৰ, কিমান টকা খৰচ হ’ব মন্দিৰ নিৰ্মাণত?

৪২ মাহৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ’ব ৰাম মন্দিৰৰ, কিমান টকা খৰচ হ’ব মন্দিৰ নিৰ্মাণত?

১৪১ ফুটৰ সলনি ১৬১ ফুট ওখ হ’ব ৰাম মন্দিৰ। মূল মন্দিৰ দুই মহলাৰ পৰিৱৰ্তে তিনি মহলাৰ হ’ব। ৰাম মন্দিৰৰ মুঠ এলেকা ৭০ একৰ।