உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Covid Vaccine: ৬০ বছৰীয়া বৃদ্ধসকলে কেনেদৰে তৃতীয় ভেকছিন প্ৰাপ্ত কৰিব, ১৫-১৮ বছৰীয়াসকলৰ বাবে নিয়মবোৰ কি, কেন্দ্ৰই কি ক'লে ?

    Covid Vaccine: ৬০ বছৰীয়া বৃদ্ধসকলে কেনেদৰে তৃতীয় ভেকছিন প্ৰাপ্ত কৰিব, ১৫-১৮ বছৰীয়াসকলৰ বাবে নিয়মবোৰ কি, কেন্দ্ৰই কি ক'লে ?

    Covid 19: ডিজিচিআইয়ে শনিবাৰে ১২ ৰ পৰা ১৮ বছৰীয়া শিশুৰ বাবে ভাৰত বায়োটেকৰ কোভেক্সিন জৰুৰীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল।