Home » photogallery » nation »Gold Price Today : আকৌ হ্ৰাস পাইছে সোণৰ মূল্য, কিন্তু এইবাৰ বৃদ্ধি হৈছে ৰূপৰ মূল্য ! জানক আজিৰ সোণ-ৰূপৰ মূল্য...

Gold Price Today : আকৌ হ্ৰাস পাইছে সোণৰ মূল্য, কিন্তু এইবাৰ বৃদ্ধি হৈছে ৰূপৰ মূল্য ! জানক আজিৰ সোণ-ৰূপৰ মূল্য...

Gold Price Today : মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ (MCX)ত জুনৰ ভৱিষ্যত সোণৰ মূল্য ০.২৯ শতাংশ হ্ৰাসৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰি আছে । ইফালে ৰূপৰ মূল্যই আজি সামান্য লাভৰ সৈতে ব্যৱসায় কৰি আছে।

শেহতীয়া বাতৰি