Home » photogallery » nation »হ্ৰাস পাইছে সোণৰ দাম! ৫০ হাজাৰৰ তললৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা

হ্ৰাস পাইছে সোণৰ দাম! ৫০ হাজাৰৰ তললৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা

অতি শীঘ্ৰে এই ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য ৫০ হাজাৰৰো তললৈ আহিব।

শেহতীয়া বাতৰি