உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »হ্ৰাস পাইছে সোণৰ দাম! ৫০ হাজাৰৰ তললৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা

    হ্ৰাস পাইছে সোণৰ দাম! ৫০ হাজাৰৰ তললৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা

    অতি শীঘ্ৰে এই ১০ গ্ৰাম সোণৰ মূল্য ৫০ হাজাৰৰো তললৈ আহিব।