உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Bipin Rawat Village : এয়াই হ’ল সেইখন গাঁও, য’ত কেৱল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱটৰ পৰিয়াল থাকে, নাই আন কোনো মানুহ

    Bipin Rawat Village : এয়াই হ’ল সেইখন গাঁও, য’ত কেৱল জেনেৰেল বিপিন ৰাৱটৰ পৰিয়াল থাকে, নাই আন কোনো মানুহ

    CDS Bipin Rawat Demise : পৌড়ী গঢ়ৱাল জিলাৰ সৈন নামৰ এই গাঁওখনত এসময়ত ১৫টাৰো অধিক পৰিয়ালে বাস কৰিছিল। এয়া কিছু বছৰ আগৰ কথা।