உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Emergency Landing : মাজ আকাশত খুলি পৰিল চকা! ৰোগী–চিকিৎসকসহ মুম্বাইত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ বিমানৰ, চাওক সেই দৃশ্য়

    Emergency Landing : মাজ আকাশত খুলি পৰিল চকা! ৰোগী–চিকিৎসকসহ মুম্বাইত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ বিমানৰ, চাওক সেই দৃশ্য়

    বিমানত আছিল এজন ৰোগী আৰু এজন চিকিৎসক। কিন্তু উৰা মৰাৰ পিছতে যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটে বিমানখনত। কিছু সময় পিছতে বিমানখনৰ এটা চকা খুলি মাটিত পৰে।