உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Free Petrol Distribution| Viral: দামী পেট্র'ল বিনামূলীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিলে ডিপুৰ মালিকে! কাৰণ...

    Free Petrol Distribution| Viral: দামী পেট্র'ল বিনামূলীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিলে ডিপুৰ মালিকে! কাৰণ...

    প্ৰথমে গ্ৰাহণসকলে বিশ্বাস কৰা নাছিল। বহুতে উৰা বাতৰি বুলি ভাবিছিল। কিন্তু সেয়া মিছা প্ৰমাণিত কৰে দীপকে।