உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Rakesh Sharma B’day: মহাকাশ যাত্ৰী ৰূপে কিদৰে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল দেশৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী ৰাকেশ শৰ্মাক

    Rakesh Sharma B’day: মহাকাশ যাত্ৰী ৰূপে কিদৰে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল দেশৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী ৰাকেশ শৰ্মাক

    খুব কম লোকেই জানে যে ৰাকেশ শৰ্মাই ১৯৭১ চনৰ ভাৰত-পাকিস্তান যুদ্ধত পাইলট হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল।

    • |