உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Transgenders of India: কোনোগৰাকী যদি বিচাৰপতি কোনোগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, ভাৰতৰ ৮গৰাকী জনপ্ৰিয় ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ, যিয়ে প্ৰত্যাহ্বান নেওচি থিয় হৈছিল উচ্চশিৰে

    Transgenders of India: কোনোগৰাকী যদি বিচাৰপতি কোনোগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া, ভাৰতৰ ৮গৰাকী জনপ্ৰিয় ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ, যিয়ে প্ৰত্যাহ্বান নেওচি থিয় হৈছিল উচ্চশিৰে

    ভাৰতত এনে বহুতো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আছে যিয়ে তেওঁলোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু নিষ্ঠাৰ দ্বাৰা এক মহান স্থান অৰ্জন কৰিছে। আজি যথেষ্ট বিখ্যাত এনে ৮ জন সমকামীৰ বিষয়ে জানো আহক।

    • |