உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Edible Oil: খোৱা তেলৰ ওপৰত কেন্দ্ৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ ! তেলৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ব নেকি ?

    Edible Oil: খোৱা তেলৰ ওপৰত কেন্দ্ৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ ! তেলৰ মূল্য হ্ৰাস হ'ব নেকি ?

    Edible Oil: কেন্দ্ৰৰ মাষ্টাৰষ্ট্ৰোকত ৰন্ধন তেলৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।