உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Coronavirus Second Wave Impact: মুৰ্গীৰ বজাৰত কোৰোণাৰ প্ৰভাৱ! হোৰাহোৰে হ্ৰাস পাইছে চিকেনৰ দাম!

    Coronavirus Second Wave Impact: মুৰ্গীৰ বজাৰত কোৰোণাৰ প্ৰভাৱ! হোৰাহোৰে হ্ৰাস পাইছে চিকেনৰ দাম!

    দেশত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে কোৰোণাৰ সংক্ৰমণ। কোৰোণাৰ দ্বিতীয় ঢৌয়ে ধাৰণ কৰিছে জটিল ৰূপ।