உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »কোৰোণা ভেকচিন ল’বলৈ এৰিব লাগিব সুৰাপান, স্পষ্টকৈ জনাই দিলে গৱেষকসকলে

    কোৰোণা ভেকচিন ল’বলৈ এৰিব লাগিব সুৰাপান, স্পষ্টকৈ জনাই দিলে গৱেষকসকলে

    টিকা গ্ৰহণৰ সময়ত মদ খালে শৰীৰত ইমিউনিটী কমি যাব, ফলত শৰীৰে কোৰোমা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সক্ষম নহ’ব।