உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Petrol Diesel Price: মাধমাৰ! প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত বৃদ্ধি ২৫ টকাকৈ!

    Petrol Diesel Price: মাধমাৰ! প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলত বৃদ্ধি ২৫ টকাকৈ!

    Petrol-Diesel Price:এই মাহত পাম্পবোৰত পেট্ৰ'লৰ বিক্ৰী ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, বাছ বা ডাঙৰ মালবাহী বাহনে অধিক ইন্ধন ক্ৰয় কৰিছে।