உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Delhi Rain: ৰাস্তা ফাঁটি সোমাই গ'ল গাড়ী! ফটো তুলিবলৈ গৈ মৃত্যু যুৱকৰ! 

    Delhi Rain: ৰাস্তা ফাঁটি সোমাই গ'ল গাড়ী! ফটো তুলিবলৈ গৈ মৃত্যু যুৱকৰ! 

    সোমবাৰে  পুৱাৰ পৰা ৰাজধানী অঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সাধাৰণ লোকৰ জীৱন।