உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »৫ ঘণ্টা ধৰি মাৰাথন জেৰা, হুকহুকাই কান্দি পেলালে দীপিকা পাডুকণে!

    ৫ ঘণ্টা ধৰি মাৰাথন জেৰা, হুকহুকাই কান্দি পেলালে দীপিকা পাডুকণে!

    শনিবাৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হ’ল দীপিকা পাডুকণ, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ আৰু ছাৰা আলী খান।