உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »COVID19 India Third Wave: তৃতীয় ঢৌৰ ইংগিত,এদিনতে কোৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ৩০৮ জনৰ

    COVID19 India Third Wave: তৃতীয় ঢৌৰ ইংগিত,এদিনতে কোৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ৩০৮ জনৰ

    ছেপ্তেম্বৰ-অক্টোবৰত দেশত কোৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা পূৰ্বতে কোৱা হৈছিল। সেই মতে, এতিয়া বাঢ়িছে কোৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। বাঢ়িছে মৃত্য়ু হোৱা লোকৰ সংখ্যাও।