உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Coronavirus 3rd Wave: কোৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে শিশুৰ ওপৰত! কিদৰে কৰিব মোকাবিলা, চিন্তাত চিকিৎসকসকল!

    Coronavirus 3rd Wave: কোৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে শিশুৰ ওপৰত! কিদৰে কৰিব মোকাবিলা, চিন্তাত চিকিৎসকসকল!

    বিশেষজ্ঞই পূৰ্বেই জনাইছিল যে, চলিত বছৰৰ জুন-জুলাই মাহত কোৰোণাৰ তৃতীয় ঢৌৰ প্ৰভাৱ পৰিব সমগ্ৰ দেশতে।