உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »ক’ভিড ভেকচিনৰ কাৰণে কি কি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ’ব পাৰে? জানক চিকিৎসকৰ মতামত

    ক’ভিড ভেকচিনৰ কাৰণে কি কি পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ’ব পাৰে? জানক চিকিৎসকৰ মতামত

    কিছু সম্ভাব্য উপসৰ্গৰ কথা বাখ্যা কৰিছে চিকিৎসকে।