உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »কোৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিনৰ বাবে Co-WIN এপৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন, জানক পদ্ধতি

    কোৰোণা ভাইৰাছৰ ভেকচিনৰ বাবে Co-WIN এপৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন, জানক পদ্ধতি

    কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে কোভিড ১৯ ভেকচিন বিতৰণৰ বাবে গুগল প্লে’ ষ্টোৰ বা এপল ষ্টোৰৰ পৰা এপ ডাউনলোড কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।