Home » photogallery » nation »ফুলেৰে সজ্জিত অন্তিম শয়নত দাক্ষিণাত্যৰ তাৰকা চিৰঞ্জীৱি সৰজা, অনুৰাগীৰ অশ্ৰুসিক্ত বিদায়

ফুলেৰে সজ্জিত অন্তিম শয়নত দাক্ষিণাত্যৰ তাৰকা চিৰঞ্জীৱি সৰজা, অনুৰাগীৰ অশ্ৰুসিক্ত বিদায়

মুখত মাস্ক, চকুত চকুপানী লৈ প্ৰিয় নায়কক বিদায় অনুৰাগীৰ। মাত্ৰ ৩৯বছৰ বয়সতে আকস্মিক বিয়োগ হৈছিল চিৰঞ্জীৱি সৰজাৰ।

শেহতীয়া বাতৰি