உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিচেই সমীপত ব্রহ্মপুত্রৰ ওপৰত মেগা নদীবান্ধ তৈয়াৰ কৰিব চীনে! উত্তৰ পূৱলৈ অশনি সংকেত

    অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিচেই সমীপত ব্রহ্মপুত্রৰ ওপৰত মেগা নদীবান্ধ তৈয়াৰ কৰিব চীনে! উত্তৰ পূৱলৈ অশনি সংকেত

    এই স্থান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বেছি দূৰত্বত নহয়।