உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »ৰাজপথতে মহিলাক লাঠীৰে বগৰাই বগৰাই মাৰপিট, চাই থাকিলে পথচাৰীয়ে

    ৰাজপথতে মহিলাক লাঠীৰে বগৰাই বগৰাই মাৰপিট, চাই থাকিলে পথচাৰীয়ে

    ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ’ বন্দী CCTV কেমেৰাত আৰু ছচিয়েল মিডিয়াতো ভাইৰেল