உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »এন ৯৫ মাস্কৰ পৰা বিয়পিব পাৰে কোৰোণা, সতর্ক কৰিলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰালয়ে

    এন ৯৫ মাস্কৰ পৰা বিয়পিব পাৰে কোৰোণা, সতর্ক কৰিলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰালয়ে

    কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রালয়ৰ ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল অৱ হেলথ চার্ভিছে সকলো ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য সচিবক চিঠি লিখি এই বিষয়ত সতৰ্ক কৰিছে।