Home » photogallery » nation »Good News: ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত সূতৰ হাৰ বৃদ্ধি ঘোষণা, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বৃহৎ লাভ ...

Good News: ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ ওপৰত সূতৰ হাৰ বৃদ্ধি ঘোষণা, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বৃহৎ লাভ ...

এই ক্ষেত্ৰত, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সূতৰ হাৰ ৭.৪ শতাংশৰ পৰা ৭.৬ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে।

শেহতীয়া বাতৰি