உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »পিঁয়াজৰ পিছত আলুৰ দাম হ্ৰাস কৰাৰ উদ্যোগ, ভূটানৰ পৰা আমদানিৰ সিদ্ধান্ত

    পিঁয়াজৰ পিছত আলুৰ দাম হ্ৰাস কৰাৰ উদ্যোগ, ভূটানৰ পৰা আমদানিৰ সিদ্ধান্ত

    বজাৰত আলুৰ দাম প্ৰতি কেজিত ৪৫ৰ পৰা ৫০ টকা পৰ্যন্ত হৈছেগৈ।