உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »6 Cauliflower in One Plant: এটা পুলিতে ৬টা ফুলকবি, কেতিয়াবা দেখিছেনে এনে দৃশ্য? নিমিষতে ভাইৰেল

    6 Cauliflower in One Plant: এটা পুলিতে ৬টা ফুলকবি, কেতিয়াবা দেখিছেনে এনে দৃশ্য? নিমিষতে ভাইৰেল

    এই ফুলকবিৰ ফটো এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। সাধাৰণ লোকেই নহয়, বিজ্ঞানীসকলো আচৰিত এই ফুলকবি দেখি। আৰম্ভ কৰিছে গৱেষণা।