Home » photogallery » nation »KYC and PAN Card: কেৱাইচিৰ ক্ষেত্ৰত PAN কাৰ্ডে কাম কৰিব, বিত্ত মন্ত্ৰীৰ বাজেট উপস্থাপনত ডাঙৰ ঘোষণা ...

KYC and PAN Card: কেৱাইচিৰ ক্ষেত্ৰত PAN কাৰ্ডে কাম কৰিব, বিত্ত মন্ত্ৰীৰ বাজেট উপস্থাপনত ডাঙৰ ঘোষণা ...

কেৱাইচি প্ৰণালী সৰল কৰা হ'ব আৰু আয়কৰ বিভাগ আৰু চৰকাৰী সংস্থাবোৰে পান কাৰ্ড ধাৰক আৰু নথিপত্ৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।

শেহতীয়া বাতৰি