Home » photogallery » nation »Covid Booster Dose: কোভিডৰ বুষ্টাৰ পালি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ! কোনে পাব তৃতীয় পালি, কেনেদৰে পঞ্জীয়ন কৰিব?

Covid Booster Dose: কোভিডৰ বুষ্টাৰ পালি আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ! কোনে পাব তৃতীয় পালি, কেনেদৰে পঞ্জীয়ন কৰিব?

Covid Booster Dose: ১৫-১৮ বছৰীয়া শিশুৰ বাবে কোভিড টিকাকৰণ আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ সোমবাৰে এইটো অভিযান Precautionary Vaccine বা বুষ্টাৰ পালিৰে আৰম্ভ হয়।