உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Manipur Election Results : এন বীৰেন সিঙৰ জয়ত মণিপুৰত বিজয়োল্লাস, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসৰ বাহিৰত বিজেপি কৰ্মীৰ আনন্দ–উল্লাস

    Manipur Election Results : এন বীৰেন সিঙৰ জয়ত মণিপুৰত বিজয়োল্লাস, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱাসৰ বাহিৰত বিজেপি কৰ্মীৰ আনন্দ–উল্লাস

    যুৱতী–মহিলাসকলে নাচি–বাগি এই বিজয়োল্লাসত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যায়।