உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »BIZARRE! কি বীভৎস! খাদ্যৰ লোভ দেখুৱাই ৩০টাকৈ পদপথৰ কুকুৰক যৌন নিৰ্যাতন, মুম্বাইত গ্ৰেপ্তাৰ পাচলি বিক্ৰেতা

    BIZARRE! কি বীভৎস! খাদ্যৰ লোভ দেখুৱাই ৩০টাকৈ পদপথৰ কুকুৰক যৌন নিৰ্যাতন, মুম্বাইত গ্ৰেপ্তাৰ পাচলি বিক্ৰেতা

    কমেও ৩০টা পদপথৰ কুকুৰক ধৰ্ষণ কৰিছে পাচলি বিক্ৰেতাজনে।

    • |