உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »Birthday Special: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুৰ্লভ আৰু নেদেখা ফটো

    Birthday Special: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুৰ্লভ আৰু নেদেখা ফটো

    ৭১ বছৰীয়া হ’ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ নেতা হিচাপে তেওঁ দেশৰ লগতে বিদেশতো অৰ্জন কৰিছে অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা।