உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »কেৰালাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী অসমৰ মুনমী গগৈক ঘৰ দিব বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেতা সুৰেশ গোপীয়ে, বাওঁ দূৰ্গৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী প্ৰেম বিবাহ কৰি কেৰালাৰ বোৱাৰী হোৱা মুনমী, চাওক ফটো আৰু সবিশেষ

    কেৰালাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী অসমৰ মুনমী গগৈক ঘৰ দিব বিজেপি সাংসদ তথা অভিনেতা সুৰেশ গোপীয়ে, বাওঁ দূৰ্গৰ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী প্ৰেম বিবাহ কৰি কেৰালাৰ বোৱাৰী হোৱা মুনমী, চাওক ফটো আৰু সবিশেষ

    সাত বছৰ পূৰ্বে এটা ফোনকলৰ জৰিয়তে চিনাকী হোৱা এজন মালায়লম ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈ কেৰালাৰ বোৱাৰী হোৱা লখিমপুৰৰ মুনমী গগৈৰ বিষয়ে আপুনি কিমান জানে?