Home » photogallery » nation »Cyclone Asani Update: ৯০ ৰ পৰা ১২৫ কিলোমিটাৰ বেগত আহিব ধুমুহা বতাহ, কেতিয়া অশনিৰ শক্তি হ্ৰাস পাব ?

Cyclone Asani Update: ৯০ ৰ পৰা ১২৫ কিলোমিটাৰ বেগত আহিব ধুমুহা বতাহ, কেতিয়া অশনিৰ শক্তি হ্ৰাস পাব ?

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ বতৰৰ আপডেট অনুসৰি, অহা ২৪ ঘণ্টাত, অশনি ঘূৰ্ণীবতাহ শক্তিশালী ঘূৰ্ণীবতাহৰ পৰা স্বাভাৱিক ঘূৰ্ণীবতাহলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব।

শেহতীয়া বাতৰি