உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »পুত্ৰৰ জামিন নোহোৱা পৰ্যন্ত ঘৰলৈ মিঠাই অনা নহ'ব, নিয়ম বান্ধি দিলে গৌৰী খানে

    পুত্ৰৰ জামিন নোহোৱা পৰ্যন্ত ঘৰলৈ মিঠাই অনা নহ'ব, নিয়ম বান্ধি দিলে গৌৰী খানে

    চেণ্ট্ৰেল জেলৰ কেণ্টিনত খোৱাৰ অনুমতি পাইছে আৰিয়ানে। সেই কেণ্টিনত পাও বাজি, বৰা পাও, চিঙৰা, ভেলপুৰু, চিকেন থালি খাবলৈ পাইছে।