உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »মহাৰাষ্ট্ৰত পৰাজয়ৰ পিছত এতিয়া কিমানখন ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ?

    মহাৰাষ্ট্ৰত পৰাজয়ৰ পিছত এতিয়া কিমানখন ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ?

    মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছ–এনচিপি আৰু শিৱসেনাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পিছত বিজেপিৰ হাতৰ পৰা হেৰাল আৰু এখন ৰাজ্য।