உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »নেহা কক্কৰ নহয়, ২০২০ৰ ডিচেম্বৰত এইগৰাকী বলীউদ অভিনেত্ৰীৰ সৈতে বিয়া উদিত নাৰায়ণৰ পুত্ৰ আদিত্য নাৰায়ণৰ

    নেহা কক্কৰ নহয়, ২০২০ৰ ডিচেম্বৰত এইগৰাকী বলীউদ অভিনেত্ৰীৰ সৈতে বিয়া উদিত নাৰায়ণৰ পুত্ৰ আদিত্য নাৰায়ণৰ

    ছচিয়েল মিডিয়াত আদিত্য নাৰায়ণ আৰু নেহা কক্কৰক লৈ চলিছিল বিভিন্ন গুজব। আদিত্যই জনাইছে, নেহাৰ বিয়াৰ খবৰত তেওঁ আনন্দিত।