உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »মণিপুৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰা সাহসী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ল’ক ডাউন ভংগৰ অভিযোগ

    মণিপুৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল কৰা সাহসী আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ল’ক ডাউন ভংগৰ অভিযোগ

    কোৰোণাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যোদ্ধাক কৰ্মত বাধা প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ আৰু কণ্টেক্ট পাৰ্চনৰ তথ্যৰ গোপন কৰাৰ অভিযোগ এম পি এচ ঠৌনাওজম বৃন্দা সহ দুগৰাকী সহযোগীৰ বিৰুদ্ধে।