உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »ভাৰত বিৰোধী তুৰস্কৰ ফাৰ্ষ্টলেডীৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনা অভিনেতা আমিৰ খানৰ, দেশজুৰি বিতৰ্ক!

    ভাৰত বিৰোধী তুৰস্কৰ ফাৰ্ষ্টলেডীৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনা অভিনেতা আমিৰ খানৰ, দেশজুৰি বিতৰ্ক!

    এক নতুন বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে অভিনেতা আমিৰ খান