உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »নিশাটোৰ ভিতৰতে লাখপতি হ’ল এজন শ্ৰমিক, মাটি খান্দিবলৈ গৈ পালে ৩৫ লাখ টকাৰ হীৰা!

    নিশাটোৰ ভিতৰতে লাখপতি হ’ল এজন শ্ৰমিক, মাটি খান্দিবলৈ গৈ পালে ৩৫ লাখ টকাৰ হীৰা!

    বৃহস্পতিবাৰে হীৰাৰ তিনিটা টুকুৰা পায় শ্ৰমিকজনে। ইয়াৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ৩০–৩৫ লাখ টকা।