உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »7th Pay Commission: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ! 8th Pay Commissionৰ বিষয়ত ডাঙৰ আপডেট ...

    7th Pay Commission: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ! 8th Pay Commissionৰ বিষয়ত ডাঙৰ আপডেট ...

    7th Pay Commission: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ মুখ্য আপডেট। কৰ্মচাৰীসকল প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব।