Home » photogallery » nation »মাছমৰীয়াৰ জালত উঠিল দানৱ আকৃতিৰ চিলশংকৰ! সুস্বাদু ৭৮০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ মাছ চাবলৈ বজাৰত ভিৰ

মাছমৰীয়াৰ জালত উঠিল দানৱ আকৃতিৰ চিলশংকৰ! সুস্বাদু ৭৮০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ মাছ চাবলৈ বজাৰত ভিৰ

ৰাণাঘাটৰ এজন পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে এই মাছটো ক্ৰয় কৰে। মাছ ব্যৱসায়ীৰ দাবী, দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ এই মাছটো খাবলৈ অত্যন্ত সুস্বাদু।