உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » nation »দাবী! ভাৰতত প্ৰস্তুত হোৱা অক্সফ’ৰ্ড–এষ্ট্ৰজেনেকা কোৰোণা ভেকচিনৰ দুটা ফুল ড’জ ৯০% সফল

    দাবী! ভাৰতত প্ৰস্তুত হোৱা অক্সফ’ৰ্ড–এষ্ট্ৰজেনেকা কোৰোণা ভেকচিনৰ দুটা ফুল ড’জ ৯০% সফল

    Oxford-AstraZeneca coronavirus vaccine: দুটা ডজে ভাল ফলাফল দেখুৱাৰ তথ্য সদৰি।