உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » mumbai »Aruna Bhatia Death: অক্ষয় কুমাৰৰ সফলতাৰ আঁৰত কেৱল মাতৃ অৰুণা ভাটিয়াৰ হাত, মাতৃ-পুত্ৰৰ বিষ্ময়কৰ বান্ধোনৰ কথা জানিলে আপুনিও আবেগিক নহৈ নোৱাৰে...

    Aruna Bhatia Death: অক্ষয় কুমাৰৰ সফলতাৰ আঁৰত কেৱল মাতৃ অৰুণা ভাটিয়াৰ হাত, মাতৃ-পুত্ৰৰ বিষ্ময়কৰ বান্ধোনৰ কথা জানিলে আপুনিও আবেগিক নহৈ নোৱাৰে...

    বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ মাতৃ অৰুণা ভাটিয়াৰ ( (Aruna Bhatia Death) মৃত্যু হয়। তেওঁ তেওঁৰ মাকৰ একেবাৰে ঘনিষ্ঠ আছিল। ইয়াত আমি আপোনাক মাতৃ-পুত্ৰৰ বন্ধনৰ বিষয়ে ক'ম।