உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » mumbai »Abhishek Aishwarya Romance: কিয় ঐশ্বৰ্যক কেতিয়াও চুমা খোৱা নাই অভিষেকে? জানক আচল ৰহস্য...

    Abhishek Aishwarya Romance: কিয় ঐশ্বৰ্যক কেতিয়াও চুমা খোৱা নাই অভিষেকে? জানক আচল ৰহস্য...

    Abhishek Aishwarya Romance: ঐশ্বৰ্যই অভিষেকৰ সৈতে বিবাহিত জীৱনৰ ১৩ বছৰ অতিবাহিত কৰিছিল। ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন ২০ এপ্ৰিল, ২০০৭ত অভিষেকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল।